سرورپارس

شرکت سرورپارس بزرگترین مرجع جستجو، انتقال، ثبت دامنه در ایران است. برای انتقال، ثبت و خرید دامنه ir ، دامنه com و سایر پسوندهای دامنه با قیمت های مناسب، همین حالا اقدام کنید. می توانید دامنه موردنظر خود را ارزان تر از همه جا و با بیش از 270 پسوند محبوب به ثبت رسانده و با قدرت و سرعت بالا، وب سایت مورد نظر خود را راه اندازی کنید.

 • ثبت دامنه با تخفیف
 • org 369,000.
 • net 359,000.
 • com 259,000.

فعالیت در دنیای مجازی را با ثبت و خرید دامنه ای مناسب آغاز کنیدبزرگترین مرکز ثبت دامنه در ایران

دامنهثبت

شروع از15,000 تومان

تمدید

شروع از16,000 تومان

انتقال

شروع از15,000 تومان

ثبت با اطلاعات ایران توضیحات Whois privacyدسته بندی
com. ​ 269,000 259,000 تومان279,000 تومان ​ 269,000 259,000 تومان gTLD
net.359,000 تومان359,000 تومان359,000 تومان gTLD
org.369,000 تومان369,000 تومان369,000 تومان gTLD
info.449,000 تومان449,000 تومان449,000 تومان gTLD
IR.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان CCTLD
id.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان CCTLD
co.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
org.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
net.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
sch.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
biz.469,000 تومان469,000 تومان469,000 تومان gTLD
co.699,000 تومان699,000 تومان699,000 تومان CCTLD
me. ​ 689,000 389,000 تومان689,000 تومان689,000 تومان CCTLD
pro. ​ 507,000 223,000 تومان507,000 تومان507,000 تومان gTLD
us.268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومان CCTLD
co.uk.188,000 تومان188,000 تومان188,000 تومان CCTLD
uk.180,000 تومان180,000 تومان180,000 تومان Third party CCTLD
asia.380,000 تومان380,000 تومان380,000 تومان sTLD
se.479,000 تومان479,000 تومان479,000 تومان CCTLD
tv.1,031,000 تومان1,031,000 تومان1,031,000 تومان CCTLD
de.184,000 تومان184,000 تومان184,000 تومان CCTLD
in.450,800 تومان450,800 تومان450,800 تومان CCTLD
eu. ​166,000 100,900تومان166,000 تومان166,000 تومان gTLD
ac.1,250,000 تومان1,250,000 تومان1,250,000 تومان ccTLD
company.355,000 تومان355,000 تومان355,000 تومان gTLD
today.494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
academy. ​908,000 622,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
systems.494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
enterprises.560,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان gTLD
domains.908,000 تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
gallery.494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
graphics.494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
photography.494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
photos. ​591,000 450,000تومان591,000 تومان591,000 تومان gTLD
computer. ​908,000 622,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
tips.494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
house. ​908,000 590,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
club.345,000 تومان345,000 تومان345,000 تومان gTLD
co.com.990,000 تومان990,000 تومان990,000 تومان Third party gTLD
city. 535,000 248,000تومان535,000 تومان535,000 تومان gTLD
name.390,000 تومان390,000 تومان390,000 تومان gTLD
aero.4,090,000 تومان4,090,000 تومان4,090,000 تومان sTLD
tw.800,000 تومان800,000 تومان800,000 تومان CCTLD
camp.1,270,000 تومان1,270,000 تومان1,270,000 تومان gTLD
space. ​ 663,000 125,000 تومان663,000 تومان663,000 تومان gTLD
news.675,000 تومان675,000 تومان675,000 تومان gTLD
online. ​1,049,000 150,000تومان1,049,000 تومان1,049,000 تومان gTLD
website. ​ 634,000 87,000 تومان634,000 تومان634,000 تومان gTLD
love.845,000 تومان845,000 تومان845,000 تومان gTLD
social.759,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان gTLD
xyz. ​ 281,000 64,000 تومان281,000 تومان281,000 تومان gTLD
media.820,000 تومان820,000 تومان820,000 تومان gTLD
life. ​799,000 195,000تومان799,000 تومان799,000 تومان gTLD
vision.820,000 تومان820,000 تومان820,000 تومان gTLD
at.311,000 تومان311,000 تومان311,000 تومان CCTLD
marketing.759,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان CCTLD
travel.3,265,000 تومان3,265,000 تومان3,265,000 تومان sTLD
click. ​ 320,000 180,000 تومان320,000 تومان320,000 تومان gTLD
store.1,403,000 تومان1,403,000 تومان1,403,000 تومان gTLD
ws.650,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان CCTLD
band.626,000 تومان626,000 تومان626,000 تومان gTLD
bz.596,000 تومان596,000 تومان596,000 تومان CCTLD
win. ​ 712,000 129,000 تومان
​ 712,000 129,000 تومان
​ 712,000 129,000 تومان gTLD
directory. ​ 534,000 155,000 تومان534,000 تومان
534,000 تومان gTLD
mobi.508,000 تومان
508,000 تومان
508,000 تومان gTLD
trade. ​ 701,000 129,000 تومان ​ 701,000 129,000 تومان ​ 701,000 129,000 تومان gTLD
network.415,000 تومان
415,000 تومان
415,000 تومان gTLD
site. ​755,000 140,000تومان755,000 تومان
755,000 تومان gTLD
care. ​759,000 622,000تومان
890,000 تومان890,000 تومان gTLD
coffee. ​759,000 373,000تومان890,000 تومان890,000 تومان gTLD
nl.238,000 تومان
238,000 تومان
238,000 تومان CCTLD
it.450,000 تومان
450,000 تومان
450,000 تومان CCTLD
pw.775,000 تومان
775,000 تومان
775,000 تومان gTLD
restaurant. ​ 1,453,000 639,000 تومان1,453,000 تومان
1,453,000 تومان gTLD
cafe. ​ 914,000 467,000 تومان
914,000 تومان
914,000 تومان gTLD
tech. ​ 1,412,000 195,000 تومان
1,412,000 تومان
1,412,000 تومان gTLD
land.1,190,000 تومان1,190,000 تومان1,190,000 تومان gTLD
vip.483,000 تومان
483,000 تومان
483,000 تومان gTLD
international. ​ 568,000 386,000 تومان
568,000 تومان
568,000 تومان gTLD
archi. ​ 1,890,000 849,000 تومان
1,890,000 تومان
1,890,000 gTLD
tools. ​999,000 399,000تومان
999,000 تومان
999,000 تومان gTLD
design. ​ 1,331,000 584,000 تومان
1,331,000 تومان
1,331,000 تومان gTLD
market.852,000 تومان
852,000 تومان
852,000 تومان gTLD
dev.439,000 تومان
439,000 تومان
439,000 تومان gTLD
global.1,745,000 تومان
1,745,000 تومان
1,745,000 تومان gTLD
app.415,000 تومان
415,000 تومان
415,000 تومان gTLD
blog. ​ 590,000 359,000 تومان590,000 تومان
590,000 تومان gTLD
agency. ​ 494,000 155,000 تومان
494,000 تومان
494,000 تومان gTLD
shop. ​ 910,000 410,000 تومان
910,000 تومان
910,000 تومان gTLD
art. ​ 390,000 340,000 تومان
390,000 تومان
390,000 تومان gTLD
video.594,000 تومان
594,000 تومان
594,000 تومان gTLD
money. ​ 872,000 322,000 تومان
872,000 تومان
872,000 تومان CCTLD
io.1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان CCTLD
studio.664,000 تومان
664,000 تومان
664,000 تومان gTLD
id.624,000 تومان
624,000 تومان
624,000 تومان CCTLD
coach. ​ 1,440,000 467,000 تومان
1,440,000 تومان
1,440,000 تومان gTLD
shopping.690,000 تومان
690,000 تومان
690,000 تومان gTLD
center. ​ 499,000 362,000 تومان
499,000 تومان
499,000 تومان gTLD
ru.340,000 تومان
340,000 تومان
340,000 تومان CCTLD
fit.825,000 تومان
825,000 تومان
825,000 تومان gTLD
wedding.825,000 تومان
825,000 تومان
825,000 تومان gTLD
ca.998,000 تومان
998,000 تومان
998,000 تومان CCTLD
cc.479,000 تومان
479,000 تومان
479,000 تومان CCTLD
pizza. ​ 1,530,000 450,000 تومان
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان gTLD
apartments.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
accountant. ​ 840,000 777,000 تومان
840,000 تومان
840,000 تومان gTLD
actor. ​ 1,120,000 622,000 تومان
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان gTLD
associates. ​ 909,000 622,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
auction.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
audio.4,370,000 تومان
4,370,000 تومان
4,370,000 تومان gTLD
auto.83,980,000 تومان
83,980,000 تومان
83,980,000 تومان gTLD
baby. ​ 2,320,000 717,000 تومان
2,320,000 تومان
2,320,000 تومان gTLD
bar.2,100,000 تومان
2,100,000 تومان
2,100,000 تومان gTLD
bayern.1,150,000 تومان
1,150,000 تومان
1,150,000 تومان gTLD
be.199,000 تومان
199,000 تومان
199,000 تومان ccTLD
best.696,000 تومان
696,000 تومان
696,000 تومان gTLD
bid. ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان gTLD
bike. ​ 909,000 467,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
bingo.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
bio. ​ 2,020,000 990,000 تومان2,020,000 تومان2,020,000 تومان gTLD
black. ​ 1,580,000 990,000 تومان1,580,000 تومان1,580,000 تومان gTLD
blackfriday.4,370,000 تومان
4,370,000 تومان
4,370,000 تومان gTLD
bond.30,760,000 تومان
30,760,000 تومان
30,760,000 تومان gTLD
boutique. ​ 909,000 155,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
build.2,100,000 تومان
2,100,000 تومان
2,100,000 تومان gTLD
builder.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
business.236,000 تومان
236,000 تومان
236,000 تومان gTLD
cab.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
cam. ​ 650,000 99,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان gTLD
camera.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
car.83,975,000 تومان
83,975,000 تومان
83,975,000 تومان gTLD
cars.83,975,000 تومان
83,975,000 تومان
83,975,000 تومان gTLD
charity.998,000 تومان
998,000 تومان
998,000 تومان gTLD
chat. ​ 909,000 467,000 تومان909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
clinic.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
cloud.630,000 تومان630,000 تومان630,000 تومان gTLD
cn.0 تومان378,000 تومان
378,000 تومان ccTLD
codes. ​ 1,500,000 248,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
college. ​ 1,890,000 849,000 تومان1,890,000 تومان1,890,000 تومان gTLD
community.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
construction.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
consulting.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
cooking.840,000 تومان
840,000 تومان
840,000 تومان gTLD
country.840,000 تومان
840,000 تومان
840,000 تومان gTLD
courses.1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان gTLD
cx.630,000 تومان
630,000 تومان
630,000 تومان ccTLD
cyou. ​ 163,000 67,000 تومان
​ 163,000 67,000 تومان
163,000 تومان gTLD
cz.455,000 تومان
455,000 تومان
455,000 تومان ccTLD
dance. ​ 676,000 467,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان gTLD
date. ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان gTLD
delivery. ​ 1,500,000 450,000 تومان1,500,000 تومان1,500,000 تومان gTLD
dental.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
digital. ​ 909,000 124,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
discount.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
doctor.2,772,000 تومان
2,772,000 تومان
2,772,000 تومان gTLD
dog.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
download. ​ 839,000 169,000 تومان ​ 839,000 169,000 تومان ​ 839,000 169,000 تومان gTLD
eco.2,100,000 تومان
2,100,000 تومان
2,100,000 تومان gTLD
education.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
email.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
engineer.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
equipment.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
events.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
exchange.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
family.676,000 تومان676,000 تومان676,000 تومان gTLD
fan.1,230,000 تومان1,230,000 تومان1,230,000 تومان gTLD
fans.372,000 تومان372,000 تومان372,000 تومان gTLD
fashion.840,000 تومان840,000 تومان840,000 تومان gTLD
finance.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
fitness.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
flights.1,500,000 تومان1,500,000 تومان1,500,000 تومان gTLD
flowers.4,370,000 تومان4,370,000 تومان4,370,000 تومان gTLD
football.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
fun.630,000 تومان630,000 تومان630,000 تومان gTLD
fund.1,479,000 تومان1,479,000 تومان1,479,000 تومان gTLD
furniture.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
fyi.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
game.12,597,000 تومان12,597,000 تومان12,597,000 تومان gTLD
gift.560,000 تومان560,000 تومان560,000 تومان gTLD
glass.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
gold.2,772,000 تومان2,772,000 تومان2,772,000 تومان gTLD
group.359,000 تومان359,000 تومان359,000 تومان gTLD
guide.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
guitars.4,370,000 تومان4,370,000 تومان4,370,000 تومان gTLD
health.2,320,000 تومان2,320,000 تومان2,320,000 تومان gTLD
healthcare.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
help.874,000 تومان874,000 تومان874,000 تومان gTLD
hiphop.4,370,000 تومان4,370,000 تومان4,370,000 تومان gTLD
hiv.7,516,000 تومان7,516,000 تومان7,516,000 تومان gTLD
holdings.1,479,000 تومان1,479,000 تومان1,479,000 تومان gTLD
holiday.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
homes.1,221,000 تومان1,221,000 تومان1,221,000 تومان gTLD
hospital.1,479,000 تومان1,479,000 تومان1,479,000 تومان gTLD
host.2,730,000 تومان2,730,000 تومان2,730,000 تومان gTLD
hosting.13,109,000 تومان13,109,000 تومان13,109,000 تومان gTLD
ie.- تومان1,111,000 تومان966,000 تومان ccTLD
im.401,000 تومان401,000 تومان401,000 تومان ccTLD
industries.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
ink.798,000 تومان798,000 تومان798,000 تومان gTLD
institute.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
jewelry.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
kitchen.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
link.315,000 تومان315,000 تومان315,000 تومان gTLD
legal.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
live.676,000 تومان676,000 تومان676,000 تومان gTLD
management.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
men.839,000 تومان839,000 تومان839,000 تومان gTLD
moda.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
movie.8,398,000 تومان8,398,000 تومان8,398,000 تومان gTLD
one.302,000 تومان302,000 تومان302,000 تومان gTLD
ooo.928,000 تومان928,000 تومان928,000 تومان gTLD
organic.2,100,000 تومان2,100,000 تومان2,100,000 تومان gTLD
page.372,000 تومان372,000 تومان372,000 تومان gTLD
party.839,000 تومان839,000 تومان839,000 تومان gTLD
photo.840,000 تومان840,000 تومان840,000 تومان gTLD
pics. ​ 874,000 373,000 تومان874,000 تومان874,000 تومان gTLD
pictures.317,000 تومان317,000 تومان317,000 تومان gTLD
plus.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
press.2,058,000 تومان2,058,000 تومان2,058,000 تومان gTLD
promo. ​ 513,000 213,000 تومان513,000 تومان513,000 تومان gTLD
property.4,370,000 تومان4,370,000 تومان4,370,000 تومان gTLD
protection.83,975,000 تومان83,975,000 تومان83,975,000 تومان gTLD
pub.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
racing. ​ 839,000 310,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان839,000 تومان gTLD
recipes.1,479,000 تومان1,479,000 تومان1,479,000 تومان gTLD
red. ​ 513,000 369,000 تومان610,000 تومان610,000 تومان gTLD
rehab.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
rent. ​ 1,890,000 890,000 تومان1,890,000 تومان1,890,000 تومان gTLD
rentals.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
repair.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
report.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
rest.1,050,000 تومان1,050,000 تومان1,050,000 تومان gTLD
reviews.676,000 تومان676,000 تومان676,000 تومان gTLD
rip.549,000 تومان549,000 تومان549,000 تومان gTLD
rocks.359,000 تومان359,000 تومان359,000 تومان gTLD
run.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
sale.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
sarl.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
school.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
science. ​ 839,000 349,000 تومان ​ 839,000 159,000 تومان ​ 839,000 349,000 تومان gTLD
security.83,975,000 تومان83,975,000 تومان83,975,000 تومان gTLD
select.928,000 تومان928,000 تومان928,000 تومان gTLD
services.887,000 تومان887,000 تومان887,000 تومان gTLD
shoes.1,500,000 تومان1,500,000 تومان1,500,000 تومان gTLD
show.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
soccer.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
software.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
solutions.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
storage.23,191,000 تومان23,191,000 تومان23,191,000 تومان gTLD
study.928,000 تومان928,000 تومان928,000 تومان gTLD
style.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
surgery.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
tattoo.1,311,000 تومان1,311,000 تومان1,311,000 تومان gTLD
taxi.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
technology.592,000 تومان592,000 تومان592,000 تومان gTLD
tel.378,000 تومان378,000 تومان378,000 تومان sTLD
teather.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
tickets.14,696,000 تومان14,696,000 تومان14,696,000 تومان gTLD
top.94000 تومان293000 تومان293000 تومان gTLD
tours.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
toys.1,500,000 تومان1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
training.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
tube.928,000 تومان928,000 تومان928,000 تومان gTLD
university.1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان gTLD
vacations.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
vote. ​ 2,320,000 990,000 تومان2,320,000 تومان2,320,000 تومان gTLD
watch.909,000 تومان
909,000 تومان
909,000 تومان gTLD
wiki. ​ 798,000 604,000 تومان798,000 تومان798,000 تومان gTLD
work.264,000 تومان264,000 تومان264,000 تومان gTLD
world.887,000 تومان887,000 تومان887,000 تومان gTLD
yoga.840,000 تومان840,000 تومان840,000 تومان gTLD
zone.909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
دامنهثبت

شروع از15,000 تومان

تمدید

شروع از16,000 تومان

انتقال

شروع از15,000 تومان

ثبت با اطلاعات ایران توضیحات Whois privacyدسته بندی
com. ​ 269,000 259,000 تومان279,000 تومان ​ 269,000 259,000 تومان gTLD
net.359,000 تومان359,000 تومان359,000 تومان gTLD
org.369,000 تومان369,000 تومان369,000 تومان gTLD
IR.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان CCTLD
id.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان CCTLD
co.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
org.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
net.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
sch.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
biz.469,000 تومان469,000 تومان469,000 تومان gTLD
co.699,000 تومان699,000 تومان699,000 تومان CCTLD
me. ​ 689,000 389,000 تومان689,000 تومان689,000 تومان CCTLD
tv.1,031,000 تومان1,031,000 تومان1,031,000 تومان CCTLD
aero.4,090,000 تومان4,090,000 تومان4,090,000 تومان sTLD
tw.800,000 تومان800,000 تومان800,000 تومان CCTLD
at.311,000 تومان311,000 تومان311,000 تومان CCTLD
ws.650,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان CCTLD
bz.596,000 تومان596,000 تومان596,000 تومان CCTLD
win. ​ 712,000 129,000 تومان
​ 712,000 129,000 تومان
​ 712,000 129,000 تومان
gTLD
pw.775,000 تومان775,000 تومان775,000 تومان gTLD
app.415,000 تومان415,000 تومان415,000 تومان gTLD
shop. ​ 910,000 410,000 تومان910,000 تومان910,000 تومان gTLD
ru.340,000 تومان340,000 تومان340,000 تومان CCTLD
fit.825,000 تومان825,000 تومان825,000 تومان gTLD
wedding.825,000 تومان825,000 تومان825,000 تومان gTLD
cc.479,000 تومان479,000 تومان479,000 تومان CCTLD
top.94000 تومان293000 تومان293000 تومان gTLD
دامنهثبت

شروع از15,000 تومان

تمدید

شروع از16,000 تومان

انتقال

شروع از15,000 تومان

ثبت با اطلاعات ایران توضیحات Whois privacyدسته بندی
pro. ​ 507,000 223,000 تومان507,000 تومان507,000 تومان gTLD
eu. ​166,000 100,900تومان166,000 تومان166,000 تومان gTLD
me. ​ 689,000 389,000 تومان689,000 تومان689,000 تومان ccTLD
academy. ​908,000 622,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
photos. ​591,000 450,000تومان591,000 تومان591,000 تومان gTLD
computer. ​908,000 622,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
house. ​908,000 590,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
city. 535,000 248,000تومان535,000 تومان535,000 تومان gTLD
space. ​ 663,000 125,000 تومان663,000 تومان663,000 تومان gTLD
online. ​1,049,000 150,000تومان1,049,000 تومان1,049,000 تومان gTLD
xyz. ​ 281,000 64,000 تومان281,000 تومان281,000 تومان gTLD
website. ​ 634,000 87,000 تومان634,000 تومان634,000 تومان gTLD
life. ​799,000 195,000تومان799,000 تومان799,000 تومان gTLD
click. ​ 320,000 180,000 تومان320,000 تومان320,000 تومان gTLD
win. ​ 712,000 129,000 تومان
​ 712,000 129,000 تومان
​ 712,000 129,000 تومان
gTLD
directory. ​ 534,000 155,000 تومان534,000 تومان534,000 تومان gTLD
trade. ​ 701,000 129,000 تومان ​ 701,000 129,000 تومان ​ 701,000 129,000 تومان gTLD
site. ​755,000 140,000تومان755,000 تومان755,000 تومان gTLD
care. ​759,000 622,000تومان890,000 تومان890,000 تومان gTLD
coffee. ​759,000 373,000تومان890,000 تومان890,000 تومان gTLD
restaurant. ​ 1,453,000 639,000 تومان1,453,000 تومان1,453,000 تومان gTLD
cafe. ​ 914,000 506,000 تومان914,000 تومان914,000 تومان gTLD
tech. ​ 1,412,000 195,000 تومان1,412,000 تومان1,412,000 تومان gTLD
land. ​ 872,000 644,000 تومان872,000 تومان872,000 تومان gTLD
international. ​ 568,000 386,000 تومان568,000 تومان568,000 تومان gTLD
archi. ​ 1,980,000 849,000 تومان1,980,000 تومان1,980,000 تومان gTLD
tools. ​999,000 399,000تومان999,000 تومان999,000 تومان gTLD
design. ​ 1,331,000 584,000 تومان1,331,000 تومان1,331,000 تومان gTLD
blog. ​ 590,000 359,000 تومان590,000 تومان590,000 تومان gTLD
agency. ​ 494,000 155,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
shop. ​ 910,000 410,000 تومان910,000 تومان910,000 تومان gTLD
art. ​ 390,000 340,000 تومان390,000 تومان390,000 تومان gTLD
money. ​ 872,000 322,000 تومان872,000 تومان872,000 تومانCCTLD
coach. ​ 1,440,000 467,000 تومان1,440,000 تومان1,440,000 تومان gTLD
center. ​ 499,000 362,000 تومان499,000 تومان499,000 تومان gTLD
pizza. ​ 1,440,000 467,000 تومان1,440,000 تومان1,440,000 تومان gTLD
accountant. ​ 840,000 777,000 تومان840,000 تومان840,000 تومان gTLD
actor. ​ 1,120,000 622,000 تومان1,120,000 تومان1,120,000 تومان gTLD
associates. ​ 909,000 622,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
baby. ​ 2,320,000 717,000 تومان2,320,000 تومان2,320,000 تومان gTLD
bid. ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان gTLD
bike. ​ 909,000 467,000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
bio. ​ 2,020,000 990,000 تومان2,020,000 تومان2,020,000 تومان gTLD
black. ​ 1,580,000 990,000 تومان1,580,000 تومان1,580,000 تومان gTLD
boutique. ​ 909,000 155,000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
cam. ​ 650,000 99,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان gTLD
chat. ​ 909,000 467,000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
codes. ​ 1,500,000 248,000 تومان1,500,000 تومان1,500,000 تومانgTLD
college. ​ 1,890,000 849,000 تومان1890000 تومان1,890,000 تومان gTLD
cyou. ​ 163,000 67,000 تومان ​ 163,000 67,000 تومان163,000 تومانgTLD
dance. ​ 676,000 467,000 تومان676000 تومان676000 تومان gTLD
date. ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان gTLD
delivery. ​ 1,500,000 450,000 تومان1,500,000 تومان1,500,000 تومان gTLD
digital. ​ 909,000 124,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
download. ​ 839,000 169,000 تومان ​ 839,000 169,000 تومان ​ 839,000 169,000 تومان gTLD
pics. ​ 874,000 373,000 تومان874,000 تومان874,000 تومان gTLD
promo. ​ 513,000 213,000 تومان513,000 تومان513,000 تومان gTLD
racing. ​ 839,000 310,000 تومان ​ 839,000 149,000 تومان839000 تومان gTLD
red. ​ 513,000 369,000 تومان610,000 تومان610,000 تومان gTLD
rent. ​ 1,890,000 890,000 تومان1,890,000 تومان1,890,000 تومان gTLD
science. ​ 839,000 349,000 تومان ​ 839,000 159,000 تومان ​ 839,000 349,000 تومان gTLD
vote. ​ 2,320,000 990,000 تومان2,320,000 تومان2,320,000 تومان gTLD
wiki. ​ 798,000 604,000 تومان798,000 تومان798,000 تومان gTLD
wiki. ​ 798,000 604,000 تومان798,000 تومان798,000 تومان gTLD
دامنهثبت

شروع از15,000 تومان

تمدید

شروع از16,000 تومان

انتقال

شروع از15,000 تومان

ثبت با اطلاعات ایران توضیحات Whois privacyدسته بندی
IR.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان CCTLD
id.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان CCTLD
co.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
org.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
net.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
sch.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
ac.ir.15,000 تومان16,000 تومان15,000 تومان Third party CCTLD
دامنهSLAB 1خرید نمایندگی دامنه

شارژ اولیه (قابل استفاده)1,000,000 تومان

SLAB 2خرید نمایندگی دامنه

شارژ اولیه (قابل استفاده)2,500,000 تومان

SLAB 3خرید نمایندگی دامنه

شارژ اولیه (قابل استفاده)3,500,000 تومان

COM.268,000 تومان265,000 تومان259,000 تومان
NET.358,000 تومان355,000 تومان349,000 تومان
ORG.368,000 تومان365,000 تومان359,000 تومان
BIZ.468,000 تومان465,000 تومان460,000 تومان
IO.1,580,000 تومان1,570,000 تومان1,560,000 تومان
CO.695,000 تومان680,000 تومان650,000 تومان
ASIA.379,000 تومان375,000 تومان369,000 تومان
SHOP. ​ 909,000 410,000 تومان ​ 905,000 410,000 تومان ​ 900,000 410,000 تومان
ME. ​ 688,000 389,000 تومان ​ 679,000 389,000 تومان ​ 659,000 389,000 تومان
IR.14,000 تومان13,500 تومان12,000 تومان
VIP.482,000 تومان479,000 تومان469,000 تومان

ثبت و خرید دامنه

یکی از اولین قدم ها برای راه اندازی یک وب سایت، بعد از انتخاب هاست، ثبت و خرید دامنه است. اما شاید برای برخی از شما سوال باشد که دامنه چیست؟ در پاسخ باید اشاره کنیم که دامنه یا دامین در واقع نام و یا آدرس وبسایت شما است. دامنه از دو قسمت نام و پسوند تشکیل می شود. برای مثال:

 • نام دامنه: Pars
 • پسوند: host

در حال حاضر پسوندهای مختلفی برای ثبت و خرید دامنه ارزان وجود دارد. اما ممکن است برخی از این پسوند ها برای شهروندان ایرانی غیرقابل ثبت باشد. هم اکنون غیر از دامنه ملی IR، دامنه های بین المللی زیادی برای شهروندان ایرانی قابل ثبت هستند. برای مثال دامنه های org، net، com و غیره. برای شروع کسب و کار اینترنتی خود در قدم نخست بایستی نسبت به خرید دامنه یا دامین اقدام کنید. ثبت دامنه ارزان

اما برای ثبت دامین به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟ چه مواردی در زمان ثبت دامین تاثیر گذار است و اصلا کدام پسوند برای ما مناسب تر است؟ پاسخ به این سوال باتوجه به حوزه کسب و کار شما می تواند متفاوت باشد. اما برای درک بهتر موضوع در ادامه به توضیح و معرفی انواع پسوندها برای خرید و ثبت دامنه نوجه داشته باشید. ثبت دامنه ir

معرفی انواع TLD دامین

گفتیم که برای راه اندازی یک وبسایت در قدم اول بایستی نسبت به ثبت دامنه اقدام کنید. اما همانطور که پیش تر نیز اشاره کردیم، دامنه ها از یک پسوند TLD تشکیل شده اند. قبل از ثبت دامنه باید اطلاعات کاملی در خصوص انواع این پسوندها داشته باشید تا بتوانید مناسب ترین دامین را برای خود انتخاب کنید. پسوند های دامنه ها چند دسته هستند. IANA یا Internet Assigned Numbers Authority به صورت کلی سه دسته برای پسوندهای دامنه مشخص کرده است که در ادامه توضیح می دهیم.

ccTLD – Country Code Top-Level Domains

اولین دسته از انواع تی ال دی که قصد معرفی آن را داریم ccTLD است. این دسته از TLDها مخفف نام کشورها می باشند که اکثرا تنها با اطلاعات شهروند همان کشور قابل ثبت هستند. برای مثال:

• دامنه IR: ایران
• دامنه US: آمریکا

نکته قابل توجه در خصوص این دامنه ها این است که شما در مجموع می توانید 312 مورد ccTLD ثبت فرمایید. البته تنها شهروندان همان کشورها می توانند از این پسوندها استفاده کنند. بنابراین شما می توانید نسبت به ثبت دامنه ir اقدام کنید. اما برای ثبت دامنه us باید شهروند آمریکا باشید. توجه داشته باشید که در این میان برخی از این پسوندها نیز برای عموم قابل استفاده است. برای مثال محبوب ترین پسوند ccTLD که ثبت آن برای عموم آزاد است CO. است.

sTLD – Sponsored Top-Level Domains

نوع دیگر پسوند دامنه ها sTLD است. این دسته از پسوندها توسط سازمان ها و نهاد های خاص حمایت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال: پسوند gov. تنها برای نهادهای دولتی آمریکا استفاده می شود. همچنین پسوند museum. برای موزه ها، پسوند aero. برای ایرلاین ها و پسوند travel. برای آژانس های مسافرتی مورد استفاده قرار می گیرد. در زمان نگارش این متن، تنها 14 مورد sTLD در جهان برای ثبت موجود است.

gTLD – Generic Top-Level Domains

یکی دیگر از انواع پسوندهای تی ال دی که برای ثبت دامنه موجود است، پسوندهای gTLD می باشد. این دسته اکثر پسوندها را شامل می شود و پرکاربردترین پسوندها هم در این دسته قرار دارند. برای مثال پسوندهای Com / Net / Org در این دسته قرار دارند. قبل از سال 2011 تنها 22 پسوند موجود برای ثبت وجود داشت. ولی در حال حاضر شما می توانید بیش از 1200 پسوند gTLD ثبت فرمایید. در اینجا لازم است اشاره کنیم که ثبت دامنه com و net و org نیز برای عموم آزاد است. البته ثبت دامین com برای کسب و کارهای عمومی منطقی و مناسب تر است.

نکات مهم ثبت دامنه

در قسمت های قبلی به معرفی و شرح پسوندهای مختلف دامنه پرداختیم. اما اگر قصد ثبت و خرید دامنه داشته باشید، باید به یک سری نکات توجه کنید تا مناسب ترین دامنه را با قیمت عالی برای خود به ثبت برسانید. برای مثال:

 1. لطفا در ساعات 23 تا 7 صبح از ثبت، خرید و تمدید دامنه های IR خودداری فرمایید.
 2. حداقل طول هر دامنه باید 3 حرف باشد.
 3. در جدول فوق قیمت انواع پسوندها و شرایط ثبت آن آورده شده است که می توانید با بررسی شرایط ثبت و از قسمت جستجو نام پسوند مورد نظر خود را جستجو فرمایید. بعد از یافتن پسوند مورد نظر خود به راحتی نسبت به ثبت و خرید دامنه اقدام کنید.
 4. قیمت های فوق قیمت قطعی ثبت و خرید دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت کننده برای دامنه های خاص یا Premium هزینه های بالاتری را پیشنهاد می کند که امکان ثبت با قیمت های معمولی وجود نخواهد داشت.
 5. در صورت premium بودن نام انتخابی شما اطلاع رسانی به شما صورت خواهد گرفت و در صورت تایید هزینه ما به تفاوت را پرداخت می فرمایید و دامنه به نام شما ثبت خواهد شد.
 6. ثبت و خرید دامنه های فوق به صورت اتوماتیک بوده و پس از ثبت سفارش شما در صورتی که مشکلاتی از قبیل پیام های خطا در لحظه و … رخ ندهد درخواست ثبت برای ثبت کننده ارسال می شود.
 7. بعد از درخواست ثبت و خرید دامنه، ممکن است این فرایند و ثبت بعضی از پسوند ها بین 24 تا 48 ساعت زمان لازم داشته باشد.

انتخاب یک نام مناسب و ثبت دامنه موضوعی است که کاملا به شخص شما بستگی دارد. اما از آنجایی که نام دامنه، آدرس اینترنتی سایت شما است، بهتر است در انتخاب دقت آن دقت بالایی به خرج دهید. برای یافتن بهترین نام دامنه برای وب سایت خود می توانید نسبت به جستجوی دامنه در سرورپارس اقدام کنید.

ثبت و خرید دامنه

دامنه com یا دامنه ir

در قسمت های قبلی مفصلا در خصوص دامنه و انواع پسوندهای آن با شما صحبت کردیم. اما شاید برای شما سوال باشد که در میان پسوندهای محبوب دامنه com و ir کدام یک برای کسب و کارتان مناسب است. پاسخ به این سوال می تواند با توجه به کسب و کار شما متفاوت باشد. در حال حاضر دامنه های پسوند com از محبوبیت جهانی بالایی برخوردار هستند. در داخل ایران نیز ثبت دامنه com محبوبیت بالایی دارد. بسیاری از افراد که قصد راه اندازی یک وب سایت دارند، نسبت به ثبت دامین com اقدام می کنند.

اما از طرف دیگر نیز ثبت دامنه ir نیز در داخل ایران محبوبیت بالایی دارد. زیرا ir یک پسوند ملی است. اگر یک وب سایت عمومی دارید و یا قصد دارید فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کنید، خیلی تفاوتی ندارد که از چه پسوند دامنه ای استفاده می کنید، آنچه اهمیت دارد، رعایت اصول سئو و نکات مارکتینگ برای رشد و بهبود وب سایت است.

اما آنچه که در خصوص ثبت دامنه به شما توصیه می شود، این است که اگر قصد خرید و یا ثبت دامنه com دارید، حتما دامنه خود را با پسوند ir نیز به ثبت برسانید. از طرف دیگر اگر نسبت به خرید و ثبت دامنه ir برای وب سایت خود اقدام کرده اید، آدرس سایت خود را با پسوند com نیز به ثبت برسانید. دلیل این موضوع اهمیت برندینگ در کسب و کار شما است.

برای درک بهتر این موضوع اجازه دهید تا با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک وب سایت موفق در زمینه فروش محصولات دیجیتال دارید. آدرس سایت شما با دامنه ir به ثبت رسیده و بعد از گذشت زمان و صرف فعالیت ها و زحمت های زیاد، به فروش و درآمد خوبی هم رسیده اید. در این شرایط، چه می شود اگر یک شخص سودجو و سواستفاده گر نسبت به ثبت دامنه com برند شما اقدام کند؟

بله درست است، حتی ممکن است که به یکباره تمامی اعتبار و فروش خود را از دست بدهید. زیرا یک نفر در حال سواستفاده از نام برند تجاری شما با یک پسوند دیگر است. به همین دلیل است که ما همیشه به مشتریان خود توصیه می کنیم که برای ثبت دامنه com و ir در کنار هم اقدام کنند. می توانید با ثبت دامنه ir و com یکی از دامنه ها را بر روی آدرس سایت اصلی خود ریدایرکت کنید. حتی می توانید با دامنه دوم خود هیچ کاری انجام ندهید، اما با ثبت آن از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کرده اید.

همین حالا می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و جستجوی دامین و یا انتقال، ثبت و خرید دامنه با پسوند مورد نظر خود با کارشناسان و مشاوران بخش فروش سرورپارس در تماس باشید، تا بتوانید دامنه خود را ارزان تر از همه جا و با قیمت های باورنکردنی به ثبت برسانید.

قیمت ثبت دامنه

یکی از دغدغه های اصلی صاحبان مشاغل هزینه و قیمت ثبت دامنه است. در این خصوص باید بگوییم که هزينه و قیمت ثبت و خرید دامنه با توجه به نوع پسوندی که انتخاب کرده اید متفاوت خواهد بود. برای مثال قیمت دامنه های IR با دامنه های COM بسیار متفاوت است. دامنه های ir هزینه بسیار کمی دارند اما دامین com به نسبت کمی گران تر است. همچنین لازم به ذکر است که سرورپارس پلن های ویژه ای برای ارائه دامنه رایگان به مشتریان در نظر گرفته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش در تماس باشید. همچنین باید اشاره کنیم که قیمت ثبت و خرید دامنه های فارسی مانند هزینه ثبت نام دامنه های معمول می باشد و در دو پسوند com. و net. ارائه می شود. به عنوان نمونه دامين زير يک دامين فارسی است.

Com. سرورپارس

برای ثبت دامنه های IDN یا فارسی لطفا تیکت به پشتیبانی فنی دامنه ارسال فرمایید. لازم به ذکر است که مخفی سازی اطلاعات نمایشی دامنه در whois که به آن whois privacy می گویند بروی بعضی از پسوند ها فعال است که در حین ثبت دامنه و پس از آن می توانید بروی دامنه فعال نمایید. برای آموزش فعالسازی کلیک نمایید.

همچنین به صورت معمول روی دامنه های بین المللی اطلاعات whois به دلیل قوانین GDPR یا حفظ اطلاعات داده های شخصی اتحادیه اروپا نمایش داده نمی شوند. تنها کشور و نام شرکت در WHOIS نمایش داده می شود و سایر اطلاعات مخفی است.

نمایندگی ثبت دامنه

در قسمت های قبلی مفصلا اطلاعاتی در خصوص ثبت دامنه و معرفی انواع دامنه ها و ضرورت ثبت دامنه com و ir در کنار هم پرداختیم. شما می توانید با انتخاب نام مناسب خود نسبت به ثبت و خرید دامین مورد نظر خود اقدام کنید. همچنین یکی دیگر از پلن های موجود در سرورپارس، نمایندگی ثبت دامنه است. در صورت وجود هرگونه ابهام می توانید با کارشناسان فروش در تماس باشید. برای کسب رضایت شما عزیزان در ادامه نکات و پاسخ سوالات متداول در خصوص نکات ثبت دامنه ارائه شده است.

سرورپارس این افتخار را دارد که به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین ارزان در ایران فعالیت یم یکند. شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید هاست و دامین با مشاورین ما در تماس باشید. در صورت انتخاب هر یکی از سرویس های ما، تخفیف و پلن های جذابی برای شما در نظر گرفته می شود.

خرید دامنه

سوالات متداول

همانطور که اشاره کردیم، خرید دامنه و ثبت دامنه یکی از اولین مراحل برای راه اندازی وب سایت است. اگر بخواهیم ساده پاسخ بدهیم خیر پسوند دامنه تاثیری ندارد. گوگل محتوای سایت شما را بررسی می کند. پسوندی که شما انتخاب میکنید ممکن است تاثیر غیر مستقیم برای Seo سایت شما داشته باشد. ثبت دامنه

به عنوان مثال اگر شما از پسوند های عجیب و سخت استفاده نمایید ممکن است بازدید کننده های سایت شما این پسوند را به خاطر نسپارند و از یاد ببرند که این باعث می شوند پیوند های ورودی سایت یا Inbound link کمتری داشته باشید.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد پسوند com به میزان 33 درصد در خاطر ها بیشتر می ماند. اگر شما از پسوند نا شناخته استفاده فرمایید ممکن است بازدید کننده های سایت شما در نتایج جستجو کمتر روی سایت شما کلیک نمایند به گمان اینکه ممکن است سایت شما Spam باشد!

این می تواند CTR سایت شما یا میزان کلیک های شما را پایین بیاورد. چه پسوند هایی در میان مردم اطمینان بیشتری دارند و با اطمینان روی آنها کلیک می شود و چه پسوند هایی در حافظه ها بیشتر می ماند. پس بهتر است در زمان ثبت دامنه به دنبال دامین هایی باشید که بیشتر در یاد بمانند. برای اطلاعات بیشتر می توانید راهنمای ثبت دامنه را مطالعه کنید.

از لینک زیر می توانید با وارد کردن پسوند مد نظر خود موجود بودن دامنه را بررسی فرمایید و اقدام به ثبت و خرید دامنه فرمایید.

در زمان ثبت دامنه دامین موردنظر شما به نام هر شخصی که در هنگام ثبت دامنه اطلاعات او را وارد می کنید ثبت می گردد (سرورپارس هیچ دامینی را به نام خود ثبت نخواهد کرد). مدت زمان فعال شدن دامین با توجه به پسوندی که انتخاب کرده اید، متفاوت خواهد بود.

بله، شما تمام دسترسی مدیریت دامنه را از پنل کاربری سرور پارس دارا می باشید. (شرایط تغییر مالکیت دامنه های ملی تفاوت دارد)

بعد از ثبت و خرید دامنه موردنظر، انتقال دامنه به سرور پارس رایگان است. ولی با انتقال 1 سال به تاریخ انقضای دامنه اضافه می شود (تاریخی سوخت نمی شود) و هزینه تمدید دامنه را میبایست پرداخت فرمایید.

برای انتقال دامنه تنها کد انتقال و باز بودن قفل انتقال دامنه نیاز می باشد.

خیر، برای تمدید پس از منقضی شدن برای هر پسوند زمانی در نظر گرفته شده است برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دامنه سرورپارس تماس حاصل فرمایید.

بله کنترل پنل اختصاصی بروی دامنه های بین المللی ارائه می گردد لطفا برای اطلاعات بیشتر این لینک را مطالعه فرمایید. دامنه رایگان

بله، در صورت ارائه مدارک و شرایط خاص هر پسوند امکان ثبت انواع پسوند ها وجود دارد. دامنه رایگان